One thought on “G-BOX 80W ALEADER | SIÊU PHẨM 2019

  1. Phạm chiến says:

    anh có đầu đốt của con này không ạ
    em có thân máy rồi thiếu mỗi cái đầu đốt
    :<

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.