Chính Sách Thẻ Thành Viên – The Vape Life Membership

Chương trình bao gồm 3 đối tượng thành viên Silver Member, Gold Member, Black Member; với những quyền lợi và mức ưu đãi khác nhau. Mỗi khi thực hiện giao dịch tại hệ thống The Vape Life, khách hàng sẽ được lưu thông tin để tích điểm.

1 điểm = 10.000 VNĐ

Đối tượng thành viên

Silver Member

Gold Member

Black Member

Điểm thưởng

500

1500

2500

 

Lưu ý:

  • Khách hàng khi thực hiện giao dịch tại hệ thống tại The Vape Life nhớ đọc thông tin như sau: Họ và Tên, Số Điện Thoại để được hưởng quyền lợi.

Hạng mức ưu đãi:

Đối tượng thành viên

Silver Member

Gold Member

Black Member

Mức ưu đãi

5%

10%

15%C

 

Điều kiện áp dụng thẻ thành viên:

  • Vui lòng xuất trình thẻ trước khi thanh toán tại các quầy của hệ thống The Vape Life.
  • Chỉ áp dụng với chủ sở hữu đứng tên thẻ.
  • Không áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Việc sử dụng thẻ phải tuân thủ theo các điều khoản do hệ thống The Vape Life quy định.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.