NEVOKS VEEGO POD KIT

Veego tài tử nhà Nevoks đã xuất hiện tại Việt Nam

Nevoks Veego Pod System Kit có tính năng NEVOKS NX CHIP mới nhất với tốc độ đốt 0,001 giây và màn hình 0,42 inch để hiện thị dữ liệu vaping chi tiết.

Ngừng kinh doanh

Đánh Giá Sản Phẩm:

4/5 - (1 bình chọn)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Ngừng kinh doanh

Đánh Giá Sản Phẩm:

4/5 - (1 bình chọn)

Veego tài tử nhà Nevoks đã xuất hiện tại Việt Nam

Nevoks Veego Pod System Kit có tính năng NEVOKS NX CHIP mới nhất với tốc độ đốt 0,001 giây và màn hình 0,42 inch để hiện thị dữ liệu vaping chi tiết.