Pin Armor 14500

pin 14500 high drain hiệu Kdest dành cho pod system ARMOR, lưu ý chỉ dùng được cho KDEST ARMOR thôi không dùng được cho các máy vape pod khác

Ngừng kinh doanh

Đánh Giá Sản Phẩm:

Đánh Giá Sản Phẩm

Hết hàng

Ngừng kinh doanh

Đánh Giá Sản Phẩm:

Đánh Giá Sản Phẩm

pin 14500 high drain hiệu Kdest dành cho pod system ARMOR, lưu ý chỉ dùng được cho KDEST ARMOR thôi không dùng được cho các máy vape pod khác

Thương hiệu

KDEST